Franska profilen

Praktik

Franska skolan erbjuder två veckors frivillig praktik i Paris i åk 3. För de som önskar förmedlar skolan dessa platser.

Skolan har under åren byggt upp ett kontaktnät med såväl svenska som franska företag och kan numera erbjuda platser av varierande slag som till exempel hos en florist, en advokat, en juvelerare, le Musée du Louvre, le Musée d’Orsay, restauranger, affärer av olika slag, en bokhandel eller ett dagis. Eleverna bor tillsammans med några av skolans lärare på hotell i Paris.

Det är även möjligt att praktisera i Stockholm, företrädesvis på arbetsplatser med fransk anknytning.

Syftet med praktik utomlands är att:

  • få erfarenhet av att arbeta i en fransk miljö
  • tillämpa sina språkkunskaper
  • få insikt i franska kulturer och vardagsliv
  • få möjlighet att knyta kontakter för framtiden

Utbyten

Franska skolans erbjuder även möjligheten att delta i utbyten. Våra elever kan välja mellan olika destinationer i Frankrike eller Monaco, där de får chansens att bo en vecka hos sina franska korrespondenters familj, gå på korrespondenters skola och besöka sevärda museer, naturområde, historiska ställe i respektive regioner. Korrespondenter besöker våra elever under samma årskurs, då få de upptäcka Stockholms sevärdheter, spendera tid bland våra elever på skolan, och bo hos sina svenska korrespondenters svensk familj.

Syftet med utbyten i Frankrike och Monaco är att:

  • få erfarenhet av att bo i en fransk familj, uppleva livet som elev på en franska skola
  • tillämpa sina språkkunskaper
  • få insikt i franska kulturer och vardagsliv
  • få möjlighet att knyta kontakter för framtiden

Undervisning

På Franska Skolans Gymnasium läser alla elever franska. Ämnet har Franska Skolans gymnasieelever gemensamt. Franskan präglar hela skolan, vilket är unikt för en svensk skola. Minst tre gånger per vecka får Franska Skolans gymnasieelever ett språkbad i franska.

Nybörjare

Nybörjare lär sig språket under tre år och kan nå en nivå där de kommunicerar med flyt om sig själv, sitt intresse och kan orientera sig i vardagslivet.

Fortsättning

Elever som fortsätter sin inlärning efter grundskolan får chansen att utvecklas rejält, tack vare en undervisning som strävar efter effektivitet och variation. Eleverna som behöver det får stöd för att lyckas. De extra möjligheterna som erbjudas (praktiken, utbyten) uppmuntrar elever att se fördelar med deras språkfärdigheter.

Fördjupning

Elever som visar en kapacitet att fortsätta på en tydligt högre tempo får chansen att fördjupa sina kunskaper och syfta efter en nivå i franska som matchar kravet för högskolestudier i Frankrike.

Samarbete

Franska Skolans Gymnasium utnyttjar långständigt samarbete med Institut français i Stockholm, Stockholm Universitets Institution för Romanska Språk, olika ambassader till fransktalande länder men också franska företag i Sverige. Sådana relationer möjliggör en rad projekt, författare besök, föreläsningar m. m. Allt på franska.