Franska Skolan deltar i Nordisk Talefest

Franska Skolan deltar i endagsfestivalen ”Nordisk Talefest” där unga vuxna från gymnasieskolor i hela Norden håller och hör på tal på andra nordiska språk. Elever får möjlighet att lyfta fram saker de brinner för genom att berätta, argumentera och förklara samtidigt som de utövar aktivt medborgarskap.