Naturvetenskap i samhället

Vilken upptäckt tycker du ska få årets Nobelpris?

Tycker du att naturvetenskapen är viktig i dagens samhälle?

Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper i medicin och fysik?

Vill du förstå hur människa och miljö interagerar?

Vill du lära dig om vilka tekniska möjligheter det finns att påverka vår framtid?

Då ska du läsa kursen Naturvetenskap i samhället hos oss på Franska Skolan!

I kursen behandlas:

Upptäckter i samhällets tjänst
Med utgångspunkt i Nobelprisen fördjupar vi oss i de olika områdena medicin, fysik och kemi.

Biomedicin
Utifrån aktuell forskning fördjupar vi oss i människans fysiologi med fokus på sjukdomar och behandlingsmetoder.

Strålningsvetenskap i samhällets tjänst
Vi fördjupar oss i kärnfysik, rymdfysik, strålningsfysik och medicinsk teknik.

Kursen delas in tre huvudmoment med möjlighet att välja en egen inriktning i fördjupningsdelarna i respektive moment.

Arbetsformen i kursen är varierad och i den ingår:

  • Mindre projekt under handledning
  • Aktuell forskning
  • Fördjupande laborationer
  • Studiebesök och föreläsningar av ämnesspecialister som universitetslärare, forskare och läkare
  • Diskussioner kring naturvetenskapens roll i samhället

Examinationer sker genom

  • Seminarier
  • Minikonferenser med posterpresentationer och redovisningar
  • Rapporter

Den naturvetenskapliga specialiseringskursen Naturvetenskap i samhället är en programfördjupningskurs inom Naturvetenskapsprogrammet. Kursen utgår ifrån de programgemensamma ämnena och inriktningkurserna: Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2. Kursen syftar till att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande. Innehållet i kursen utgår från aktuell forskning och aktuella samhällsfrågor med tillämpningar inom områdena biologi, kemi och fysik.