Välkommen till Franska Skolans Gymnasium…

Franska skolan är en svensk friskola med fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska enligt Skolverkets läroplan. Skolan är öppen för alla. Den franska profilen innebär att alla elever på skolan läser franska på olika nivåer.

Du behöver inte ha läst franska för att börja här. Du lär dig!

där vi förbereder dig inför framtiden …

Vår ambition är att ge våra elever kunskap och färdigheter av hög kvalitet. Med det menar vi att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av din gymnasietid och bli väl förberedd inför livet. Vi vill att du står redo för studier, arbetsliv och framförallt utvecklas på det personliga planet. Vi ser det också som vår uppgift att utveckla din förmåga att kommunicera på flera språk och verka i dagens, och morgondagens, globaliserade samhälle.

med skickliga och många lärare!

Våra lärare är kunniga, kompetenta och engagerade. De utvecklar ständigt undervisningen för att den ska vara varierad och tydligt förbereda dig för framtiden. Alla lektioner är lärarledda och lärartätheten är hög. Vår dagliga strävan är att eleverna känner sig sedda, trygga och uppnår bästa studieresultat utifrån var och ens ambition och förutsättningar.

En speciell skola …

Här på gymnasiet går det cirka 300 elever och eftersom skolan är lite mindre ger det en familjär stämning med personligt bemötande där alla ses och uppmärksammas. Som elev har du möjlighet att påverka din utbildning. Vi har ett rikt utbud av estetiska kurser som bild och form, körsång, musik, drama och estetisk kommunikation. Är du sugen på entreprenörskap? Även där har vi kurser för dig!

med elevföreningar …

Här finns också utrymme för att utveckla dina andra intressen, hitta nya vänner och uttrycka hela din person. Både Elevkåren; Franska Skolans idrottsförening, FIF och Bouleföreningen, Heavy Metal arbetar aktivt med att stärka sammanhållningen på skolan med flera olika arrangemang under läsåret. En nystartad Amnestygrupp välkomnar dig att engagera dig i angelägna samhällsfrågor.

mjuka, humanistiska värden …

Vår uppgift är också att ge eleverna ett humanistiskt synsätt d.v.s. tron på och respekten för den enskilda människan och hennes förmåga att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas till goda samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. Skolan är unik på ett flertal sätt.  Att tydligt visa tolerans och ömsesidig respekt är hörnstenarna i verksamheten. Det i kombination med skolans storlek och elevernas och personalens varierande bakgrund skapar en internationell, personlig och mycket studiestimulerande miljö.

och unik praktik!

Vi erbjuder två veckors frivillig praktik i årskurs 3. Skolan förmedlar praktikplatser i Paris för er som vill få erfarenheter av att arbeta i internationell miljö och att utveckla era språkkunskaper utomlands. Till exempel ordnar vi praktikplatser på museer som Louvren och Musée d’Orsay, kontor och förskolor, i restauranger och affärer, hos bokhandlare och florister. Praktiken hjälper dig också att få insikt i andra kulturer och vardagsliv samt ger dig möjligheter att knyta kontakter för framtiden.

Välkomna till Franska Skolans gymnasium!