Franska Skolans Gymnasiums Program

Vi vill att våra elever ska få ut så mycket som möjligt och utvecklas både som människa och i sitt lärande. På Franska Skolans Gymnasium arbetar vi målmedvetet för att utmana ditt lärande, utifrån dina förutsättningar och förkunskaper. Vi har erfarna, behöriga och engagerade lärare som hjälper dig att nå lite längre. De finns här för att undervisa, stötta och uppmuntra dig i dina studier. Vårt fokus är att erbjuda hög akademisk kvalitet i undervisningen och våra lektioner är lärarledda. Hos oss når du dina mål. För att nå de bästa resultaten krävs också förutsättningar av en trygg och lugn arbetsmiljö med tydlighet, tolerans och ömsesidig respekt. Detta hålls levande av elever och personal.

Franska Skolans gymnasium har tre olika program med en inriktning enligt nedan. I respektive programplan beskrivs även vårt valbara utbud.