Samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsutvecklingen kan ibland verka komplicerad och svårbegriplig. Varför agerar individer, organisationer, stater med mera som de gör och hur skall konsekvenserna av dessa handlingar hanteras? Detta är exempel på frågor som är centrala inom det samhällsvetenskapliga programmet.

Genom att studera olika samhällsfrågor från ett flertal olika perspektiv och ämnen får du möjlighet att öka din kunskap och även förståelse för omvärlden. Miljö- och klimatfrågor, samhället och teknikutvecklingen samt rättssamhället kan vara några exempel på dessa samhällsfrågor. Med stöd av gedigna läromedel och olika databaser kommer kunniga ämneslärare leda lektionerna.

Då skolan är centralt belägen i staden har vi även möjlighet att besöka organisationer, myndigheter och Stockholms universitetet. Under lektionerna kommer således du och dina klasskamrater att få goda möjligheter att undersöka och diskutera samhällsfrågor av skiftande slag.

Programmet ger vidare en bred teoretisk bas som grund för studier inom vitt skilda ämnesområden på högskola och universitet i Sverige eller utomlands. För en mängd yrken däribland journalist, psykolog, socionom, jurist, polis och mäklare är programmet perfekt.

I samarbete med skolans Alumniförening bjuder vi in före detta elever som föreläser om akademiska studier eller yrkesliv kopplat till programmet som inspiration för din egen kunskapsutveckling.

Varmt välkommen till det samhällsvetenskapliga programmet på Franska Skolan!

Ansök till Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap

Du söker till Franska Skolan Gymnasium via Gymnasieantagningen Stockholms län.

Postadress: Box 4404, 102 68 STOCKHOLM
Telefon: 08-58 00 80 00
E-post: gyantagningen@storsthlm.se