Välkommen till Öppet hus den 7/2

Välkommen till Öppet hus måndag den 7/2 kl 18.00 – 20.00

Välkommen till öppet hus på Franska Skolans Gymnasium. Besök våra fina lokaler mitt stan och träffa lärare och elever.

Läs mer här: https://franskaskolansgymnasium.se/oppet-hus/