Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring Franska Skolan. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss!

Hur gör man för att komma in på franska skolan?

Antagningen till gymnasieskolan sker via den centrala antagningsenheten, Gymnasieantagningen. Urvalet sker på betyg. Kontakta din Studie-och yrkesvägledare för vägledning kring ansökningsprocessen.

Är det svårt att komma in?

På gymnasiet kommer man in på betygen. Vår intagningspoäng är hög och vi tar in ca 110 elever varje år.

Sker all undervisning på franska?

Nej, all undervisning sker på svenska. Du läser däremot det moderna språket franska under samtliga tre år som en programfördjupning.

Måste man kunna franska för att börja på franska skolan?

Absolut inte. Vi har både debutanter och de som läst språket sedan grundskolan. På vår skola kan du läsa upp till franska steg 7.

Är franska skolan en kommunal skola eller friskola?

Franska Skolan är svensk, icke vinstdrivande friskola som följer den svenska läroplanen med en fransk profil, vilket innebär att alla våra elever lär sig franska.

Hur ser mixen ut på skolan mellan könen?

Det är en jämn fördelning om 49% pojkar och 51% flickor.

Vilka språk förutom franska finns?

Kinesiska 1-3

Spanska 1-5

Latin 1-2

Tyska 1-5

Vilka internationella utbyten finns?

Vi har:
o   Elevutbyten med våra vänskolor i Lyon, Monaco och Thonon-les-Bains.
o   Språkutbyten till Barcelona, Berlin och Rom.
o   Elevpraktik i Paris

Hur många går på skolan och hur stora är klasserna?

Det går drygt 300 elever och klasserna är aningen mindre, runt 28 st i varje klass.

Hur stor del av undervisningen är lärarledd?

All undervisning sker av engagerade och välutbildade lärare med erfarenhet.

Vilka meritgivande kurser erbjuder skolan? Klasserna?

Hos oss kan du läsa matematik 2b-3b, matematik 4-5 och matematik specialisering, moderna språk från steg 3 och engelska 7.

Äter man lunch på skolan?

Ja, vi har egen matsal och maten levereras av Fraiche catering.

Mitt barn går på franska skolans grundskola, har barnet förtur till franska skolans gymnasium?

Nej, Antagning till gymnasieskolan sker via den centrala antagningsenheten Gymnasieantagningen. Urval sker på betyg.

Är ni en vinstdrivande skola?

Nej, Franska Skolan är en av Stockholm äldsta friskolor. Den grundades 1862. Sedan 1978 drivs skolan av en icke vinstdrivande stiftelse.

Vilka program finns?

Vi har de högskoleförberedande programmen Humanistiska programmet (språk), Naturvetenskapsprogrammet (natur) och Samhällsvetenskapsprogrammet (samhälle). Läs mer om programmen under respektive bild.

Mitt barn går på en internationell skola och vill söka till er skola, hur går vi till väga?

För att söka till gymnasiet från en internationell skola måste eleven ansöka via fri kvot för utländska betyg. När en elev söker med fri kvot söker den som vanligt via Gymnasieantagningen, men med uppladdade dokument på sina utländska betyg. Gymnasieskolorna avsätter sedan ett begränsat antal platser för elever med fri kvot och antagning sker manuellt av ansvarig på kommun eller rektor på fristående skola.

Jag går på annan gymnsieskola och vill byta till franska, hur gör jag?

Då sänder du ett mail till biträdande rektor för gymnasiet thb@adm.franskaskolan.se med dina betyg från grundskolan, individuell studieplan samt närvarorapport. När dessa är mottagna görs en översyn och du får ett besked.

Här ni ett elevhälsoteam?

Ja, det har vi. Skolan har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.

Kan jag besöka franska skolans gymnasium?

Vi tar inte emot oanmälda besök, under skoltid är skolan inte en offentlig plats. Om du vill komma i kontakt med skolan för ett besök kontaktar ni biträdande rektor per mail.

Har ni öppet hus?

Ja, kom och möt elever, lärare och skolledare under vårt digitala Öppet Hus 30/11 kl 18.00 – 20.00. Föranmäl ditt intresse via formuläret på webbens förstasida. Vi finns också med på den Digitala Gymnasiemässan 19-21/11.